”Personer med funktionsnedsättning kan lätt få bättre stöd” – Debatt – Dagens Medicin

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/03/19/personer-med-funktionsnedsattning-kan-enkelt-fa-battre-stod/

Annonser

Ett helt nytt system för vårdbidrag och handikappersättning | HejaOlika

https://hejaolika.se/artikel/ett-helt-nytt-system-vardbidrag-och-handikappersattning

Jag vet inte.. känner mig mest paranoid på den här regeringen.. personkrets 1 föreslås ju försvinna helt i nya LSS-utredningen… så vi lär knappast bli beviljade vårdbidrag heller.. och inget stöd sen i vuxen ålder. Man måste leva till man blir minst 150 år..