Teckenekonomi

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/teckenekonomi

Socialstyrelsen anser inte att det finns evidens för att teckenekonomi har positiva effekter och ändå används det generöst av både hvb-hem, skolor och rekommenderas av habiliteringar och psykiatrier..

Idag fick jag svar

För någon månad sedan skrev jag till socialdepartementet med frågor om den oroande utvecklingen med bl a tvåårsprövningarna av assistans.

Idag fick jag svar:

Hej Anna.

Tack för dina brev till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i en angelägen fråga. Jag har blivit ombedd att svara dig och jag vill inleda med att beklaga att du har fått vänta så länge på svar. På grund av stor arbetsbelastning har vi tyvärr ovanligt lång handläggningstid för närvarande. Jag hoppas att du kan ha överseende med detta.

Vi vet att många personer fått minskad eller indragen statlig assistans de senaste åren, till följd av förändringar i rättspraxis efter ett par prejudicerande domar i Högsta förvaltningsdomstolen. LSS och assistansersättningen är viktiga lagar för människors möjlighet att leva ett liv i delaktighet. Tyvärr finns stora problem med lagen, vilket också är bakgrunden till den stora översyn som nu görs av både LSS och assistansersättningen (S 2016:3). Den ska vara klar i oktober. Målen är bland annat att lagen ska bli enklare att tolka så att alla behandlas lika oavsett var i landet man bor, att få ett stärkt barnperspektiv och förstås att lagen ska bidra till jämlikhet och delaktighet.

I väntan på att den ska vara klar och komma med nya lagförslag har regeringen också valt att från april 2018 frysa alla tvåårsomprövningar hos Försäkringskassan, så att inte fler personer ska förlora assistansersättning. Regeringen genomför också snabbt en lagändring för att de ta bort effekterna Försäkringskassans tillämpning av den dom som kom 2017 (och som innebar att väntetid och beredskap inte längre skulle ge rätt till assistans).

Det är i sammanhanget viktigt att vara tydlig med att regeringen inte genomfört några förändringar i rätten till assistans. Regeringen har inte heller fattat några beslut om nedskärningar av timmar men tyvärr har den kopplingen ändå gjorts. De senaste åren har det kommit vägledande domar från rättsväsendet som Försäkringskassan är skyldig att följa och som har förändrat hur lagstiftningen i vissa frågor tolkas och tillämpas, alltså hur Försäkringskassan gör sina bedömningar. Regeringen får inte ha några synpunkter på hur domstolar, Försäkringskassa och andra myndigheter tolkar lagen och rättspraxis. Men det är regeringens ansvar att följa vad konsekvenserna blir för de personer som har rätt till personlig assistans och eventuellt föreslå lagändringar. Det är också den process som nu pågår.

Alla som behöver det har rätt till stöd, från stat, kommun eller landsting, även om det inte alltid är i form av statlig assistansersättning. Det är därför väldigt viktigt att alla kommuner och landsting genomför sina åtaganden på bästa sätt. Ingen i behov av hjälp ska lämnas utan. Statsrådet värnar intentionerna i LSS-lagstiftningen, vilket Socialdemokraternas kongress även tagit beslut om, och är öppen för att ändra den över 20 år gamla lagen så att den passar dagens samhälle. Åsa Regnér har därför tagit initiativ till LSS-utredningen (S 2016:3) som har i uppgift att göra en översyn av insatserna enligt LSS och assistansersättningen enligt Socialförsäkrings­­balken. Syftet är att skapa en lång­siktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Om du vill läsa mer om regeringens arbete i frågan kan du klicka här:

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér liksom övriga ministrar i regeringen värdesätter att få ta del av synpunkter, åsikter och erfarenheter från medborgarna. Det hjälper regeringen att utforma sin framtida politik på området. Å ministerns vägnar vill jag därför än en gång tacka för att du tog dig tid att skriva.

Med vänlig hälsning

Sen kan man läsa det här samma dag:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringens-utredare-avskaffa-assistansen-for-barn-och-gamla?cmpid=del%3Afb%3A20180216%3Aregeringens-utredare-avskaffa-assistansen-for-barn-och-gamla%3Anyh%3Alp

https://hejaolika.se/artikel/asa-regner-vill-inte-backa-fran-lss-utredarens-utkast

https://dhr.se/blog/assistansutredningen-bryter-mot-fn-konventionen/

Nya tider

I flera år har jag sett hur samhället utvecklas till det sämre för grupper som behöver det där extra. Det börjar redan med utredningsköerna till landets neuropsykiatriska mottagningar. Jag vet såna som stått i fyra år i kö i värmland.. tidiga insatser va? Sen när man väl fått en utredning gjord är det stört omöjligt att få vårdbidrag värt namnet. Så man får gå ner i tid vilket påverkar pensionen. Och det är främst mödrarna som arbetar deltid. Sen får man inga resurser på förskolan. De kanske inte ens tar emot ditt barn. Du kan inte ens jobba alls.

När skolan börjar vet vi ju alla hur det går. Vi kör allt i botten så får vi se sen.. Det är viktigt för skolan att våra barn vet att de är misslyckade och inte hör hemma. Har vi tur slipper vi orosanmälningar när våra barn inte orkar komma till skolan längre. Skräckscenariot är ju om de tvångsomhändertar ditt barn och skickar det till något av deras hvb-hem som isolerar barnen nakna som straff för att de här beteendeproblematik beroende på funktionsnedsättning

På högstadiet kan de erbjuda lovskola till ungdomar som inte varit i skolan på två år. För att eleven ska ha möjlighet att få behörighet till gymnasiet. Skrattretande. Hur skulle det gå till med de betygskriterier som finns?

Gymnasiet och Individuella program. Inget yrke. Och inga möjligheter att läsa vidare. Och inget stöd via LSS i den takt försäkringskassan (regeringen) avslår ansökningar om assistans. Två ansökningar om dagen.

Det finns inga enkla okvalificerade arbeten idag. Du ska ha minst gymnasiekompetens och körkort. Och vara stresstålig. Ha många bollar i luften. Ha social kompetens. Nej du får bo kvar hos dina föräldrar. Om du har några.

Till det alla andra föräldrar som bara vill ha A-barn i klasserna.

När andra pratar om livet efter att barnen flyttar hemifrån vill jag gråta.

Mobb

För några dagar sen var jag på ett föräldramöte i ett av mina barns klass. Den särskilda undervisningsgruppen har fungerat dåligt på skolan så de barn som hade behövt vara i lugn miljö med tydliggörande pedagogik är ändå i brist på alternativ integrerade i vanlig klass.

Självklart är miljön i klassrummet därefter. Därav extrainkallat möte med oss föräldrar. Och föräldrarna till A-barnen vittrar blod. De nöjer sig inte med de redan framgångsrika åtgärder som rektor presenterar. De besvärliga barnen ska bort. Deras barn kan inte gå i samma klass som barn med svårigheter. Och värst nästan: Säger man åt barnen att skärpa sig hemma, så gör de det! Det är en fråga om uppfostran.

Nej det är ett rop på hjälp. Och vi pratar om elvaåringar. Vi har skolplikt i Sverige. Och skolan har undervisningsplikt. De ska kunna undervisa vilket barn som helst och anpassa undervisningen så att alla barn – inklusive de med svårigheter och dysfunktionella föräldrar – ska lära.

Där på mötet insåg jag hur häxbränningar kunde ske. Hur Jesus kunde bli korsfäst, hur lynchmobbar bildas. Det är helt vanliga medelklassföräldrar till välartade barn.